Περιγραφή

Φουσκωτή θήκη ποτηριού ή αναψυκτικού. Pvc

18 CM